فیلتر


بک لایت ایکس ویژن

جدیدترین هاپربازدیدترین هامحبوب‌‌ترینپرفروش‌ترینارزان‌ترینگران‌ترین
تعداد نمایش 122448
بکلایت مانیتور 19 ایکس ویژن
بکلایت مانیتور 19 ایکس ویژن
249,000 تومان
بکلایت مانیتور 19 اینچ ایکس ویژن دارای 1 شاخه ال ای دی بار است که بر روی هر خط آن 18 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 24.5 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 55K3DS200
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 55K3DS200
650,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 55K3DS200 دارای 2 شاخه به صورت ال ای دی بار است که بر روی هر خط آن 56 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 61.5 سانتی متر است و با ولتاژ 6V کار میکند.
بکلایت مانیتور24 ایکس ویژن
بکلایت مانیتور24 ایکس ویژن
297,000 تومان
بکلایت مانیتور 24 اینچ ایکس ویژن دارای 1 شاخه ال ای دی بار است که بر روی هر خط آن 18 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 30.5 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل XS4020
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل XS4020
449,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن XS4020 دارای 1 شاخه به صورت ال ای دی بار است که بر روی آن 52 ال ای دی قرار گرفته است. دارای 1 شاخه به صورت ال ای دی بار است که بر روی آن 52 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن XK4850
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن XK4850
599,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن XK4850 دارای 6 شاخه است که بر روی هر خط آن 6 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 44 سانتی متر است و با ولتاژ 6V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XT520
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XT520
649,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 49XT520 دارای 9 شاخه است که بر روی هر خط آن 4 ال ای دی قرار گرفته است. دارای 9 شاخه است که بر روی هر خط آن 4 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 46KD40
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 46KD40
559,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 46KD40 دارای 2 شاخه به صورت ال ای دی بار است که بر روی هر خط آن 72 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 52 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XT530
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XT530
540,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 49XT530 دارای 3 شاخه است که بر روی هر خط آن 11 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 93 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XTU725
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XTU725
730,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 49XT725 دارای 9 شاخه است که بر روی هر خط آن 4 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 46 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن 32XS450
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن 32XS450
350,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 32XS450 دارای 3 شاخه است که بر روی هر خط آن 10 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 63.5 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن 47K3D100
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن 47K3D100
499,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 47K3D100 دارای 2 شاخه به صورت ال ای دی بار است که بر روی هر خط آن 48 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 59.5 سانتی متر است و با ولتاژ 6V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 32XS420
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 32XS420
350,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 32XS420 دارای 3 شاخه است که بر روی هر خط آن 8 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 59 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 43XS410
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 43XS410
559,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 43XS410 دارای 4 شاخه کامل که بر روی هر خط کامل آن 11 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 83.5 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن  مدل XW4220
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل XW4220
550,000 تومان
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل XW4220 شامل 9 خط کامل است که بر روی هر خط 4 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر خط این بکلایت 40 سانتی متر میباشد و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن 39KF30
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن 39KF30
510,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 39KF30 دارای 2 شاخه به صورت ال ای دی بار است که بر روی هر خط آن 52 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 43.5 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن 43XY410
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن 43XY410
470,000 تومان
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 43XY410 شامل 3 خط کامل و 6 نیم شاخه است که بر روی نیم خط کوتاه 4 و نیم خط بلند 5 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر نیم خط بلند این بکلایت 42 و نیم خط کوتاه 33 سانتی متر میباشد و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل XS5020
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل XS5020
499,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن XS5020 دارای 1 شاخه به صورت ال ای دی بار است که بر روی آن 68 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 62.5 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 55XT515
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 55XT515
949,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 55XT515 دارای 9 شاخه است که بر روی هر خط آن 4 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 53 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن 55XT625
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن 55XT625
949,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 55XT625 دارای 10 شاخه است که بر روی هر خط آن 5 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 53 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 55XTU725
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 55XTU725
950,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 55XTU725 دارای 10 شاخه است که بر روی هر خط آن 5 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 53 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن 43XT725
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن 43XT725
539,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 43XT725 دارای 3 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 7 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 80 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن 42K3DS200
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن 42K3DS200
529,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 42K3DS200 دارای 2 شاخه به صورت ال ای دی بار است که بر روی هر خط آن 48 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 47 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن 47K3DS200
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن 47K3DS200
570,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 47K3DS200 اورجینال دارای 2 شاخه به صورت ال ای دی بار است که بر روی هر خط آن 60 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 52.5 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 32XS422
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 32XS422
350,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 32XS422 دارای 3 شاخه است که بر روی هر خط آن 8 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 59 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت مانیتور 29 ایکس ویژن
بکلایت مانیتور 29 ایکس ویژن
350,000 تومان
بکلایت مانیتور 29 اینچ ایکس ویژن دارای 1 شاخه ال ای دی بار است که بر روی هر خط آن 32 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 37 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 42KF20
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 42KF20
520,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 42KF20 دارای 2 شاخه به صورت ال ای دی بار است که بر روی هر خط آن 57 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 48 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن  مدل 49XTU815
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XTU815
880,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 49XTU815 دارای 2 شاخه به صورت ال ای دی بار است که بر روی هر خط آن 96 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 53 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن  مدل 49XK560
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XK560
597,000 تومان
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XK560 شامل 8 خط کامل است که بر روی هر خط 5 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر خط این بکلایت 48 سانتی متر میباشد و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XT615
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XT615
799,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 49XT615 دارای 10 شاخه است که بر روی هر خط آن 5 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 46 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 42KF40
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 42KF40
679,000 تومان
بکلایت ایکس ویژن 42KF40 دارای 4 شاخه کامل و 8 نیم است که بر روی هر خط کامل آن 12 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 84.5 سانتی متر است و با ولتاژ 6V کار میکند.
بکلایت تلویزیون ال جی مدل 55UH
بکلایت تلویزیون ال جی مدل 55UH
650,000 تومان
بکلایت مدل 55UH ال جی دارای دو خط ال ای بار است. بر روی هر خط این مدل 60 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن  مدل 49XK550
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XK550
620,000 تومان
بکلایت تلویزیون ایکس ویژن مدل 49XK550 شامل 8 خط کامل است که بر روی هر خط 6 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر خط این بکلایت 49.5 سانتی متر میباشد و با ولتاژ 3V کار میکند.
1 2