فیلتر


بک لایت تی سی ال

جدیدترین هاپربازدیدترین هامحبوب‌‌ترینپرفروش‌ترینارزان‌ترینگران‌ترین
تعداد نمایش 122448
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 39T3500
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 39T3500
350,000 تومان
بکلایت تی سی ال 39T3500 دارای 1 شاخه ال ای دی بار است که بر روی خط آن 72 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 50E5300
بکلایت تلویزیون تی سی ال 50E5300
780,000 تومان
بکلایت تی سی ال 50E5300 دارای 2 شاخه ال ای دی بار است که بر روی خط آن 56 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 55D2740
بکلایت تلویزیون تی سی ال 55D2740
750,000 تومان
بکلایت تی سی ال 55D2740 دارای 10 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 5 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 50P65
بکلایت تلویزیون تی سی ال 50P65
480,000 تومان
بکلایت تی سی ال 50P65 دارای 4 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 7 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 46 سانتی متر است و با ولتاژ 6V کار میکند.
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 43D3000
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 43D3000
400,000 تومان
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 43D3000 شامل 2 خط که بر روی هر خط 11 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 49P3CF
بکلایت تلویزیون تی سی ال 49P3CF
630,000 تومان
بکلایت تی سی ال 49P3CF دارای 8 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 4 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 32D2900
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 32D2900
300,000 تومان
بکلایت تی سی ال 32D2900 دارای 2 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 6 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 49P1
بکلایت تلویزیون تی سی ال 49P1
720,000 تومان
بکلایت تی سی ال 49P1 دارای 8 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 4 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 55P2US
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 55P2US
800,000 تومان
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 55P2US شامل 8 خط که بر روی هر خط 9 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 32D3000
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 32D3000
300,000 تومان
بکلایت تی سی ال 32D3000 دارای 2 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 5 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 55E5800
بکلایت تلویزیون تی سی ال 55E5800
1,000,000 تومان
بکلایت تی سی ال 55E5800 دارای 10 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 6 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 48D2740
بکلایت تلویزیون تی سی ال 48D2740
620,000 تومان
بکلایت تی سی ال 48D2740 دارای 8 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 5 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 55P1
بکلایت تلویزیون تی سی ال 55P1
950,000 تومان
بکلایت تی سی ال 55P1 دارای 10 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 5 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 32T3500
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 32T3500
300,000 تومان
بکلایت تی سی ال 32T3500 دارای 1 شاخه ال ای دی بار است که بر روی خط آن 48 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 48P1
بکلایت تلویزیون تی سی ال 48P1
650,000 تومان
بکلایت تی سی ال 48P1 دارای 8 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 4 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 40D4690
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 40D4690
580,000 تومان
بکلایت تی سی ال 40D4690 دارای 1 شاخه ال ای دی بار است که بر روی خط آن 72 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 43P1
بکلایت تلویزیون تی سی ال 43P1
530,000 تومان
بکلایت تی سی ال 43P1 دارای 3 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 8 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 55D1800
بکلایت تلویزیون تی سی ال 55D1800
850,000 تومان
بکلایت تی سی ال 55D1800 دارای 9 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 4 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 50E5800
بکلایت تلویزیون تی سی ال 50E5800
900,000 تومان
بکلایت تی سی ال 50E5800 دارای 8 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 6 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 55E6700
بکلایت تلویزیون تی سی ال 55E6700
670,000 تومان
بکلایت تی سی ال 55E6700 دارای 2 شاخه ال ای دی بار است که بر روی خط آن 72 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت  تلویزیون تی سی ال مدل 40F3500
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 40F3500
500,000 تومان
بکلایت تی سی ال 40F3500 دارای 2 شاخه ال ای دی بار است که بر روی خط آن 76 ال ای دی قرار گرفته است. طول شاخه کامل این مدل برابر است با 51 سانتی متر است و با ولتاژ 3V کار میکند.
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 43D2900
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 43D2900
430,000 تومان
بکلایت تی سی ال 43D2900 دارای 3 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 8 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 50D2740
بکلایت تلویزیون تی سی ال 50D2740
720,000 تومان
بکلایت تی سی ال 50D2740 دارای 8 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 5 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 55P65
بکلایت تلویزیون تی سی ال 55P65
530,000 تومان
بکلایت تی سی ال 55P65 دارای 4 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 15 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 32D2740
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 32D2740
300,000 تومان
بکلایت تی سی ال 32D2740 دارای 2 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 7 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 43S4900
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 43S4900
430,000 تومان
بکلایت تی سی ال 43S4900 دارای 3 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 8 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 78 سانتی متر است و با ولتاژ 6V کار میکند.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 49D2900
بکلایت تلویزیون تی سی ال 49D2900
600,000 تومان
بکلایت تی سی ال 49D2900 دارای 8 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 9 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 49S4910
بکلایت تلویزیون تی سی ال 49S4910
600,000 تومان
بکلایت تی سی ال 49S4910 دارای 8 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 9 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 83 سانتی متر است و با ولتاژ 6V کار میکند.
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 43D2910
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 43D2910
430,000 تومان
بکلایت تی سی ال 43D2910 دارای 3 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 8 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 78 سانتی متر است و با ولتاژ 6V کار میکند.
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 40D2740
بکلایت تلویزیون تی سی ال مدل 40D2740
400,000 تومان
بکلایت تی سی ال 40D2740 دارای 3 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 8 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 49D3000
بکلایت تلویزیون تی سی ال 49D3000
460,000 تومان
بکلایت تی سی ال 49D3000 دارای 4 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 7 ال ای دی قرار گرفته است.
بکلایت تلویزیون تی سی ال 49P2US
بکلایت تلویزیون تی سی ال 49P2US
600,000 تومان
بکلایت تی سی ال 49P2US دارای 8 شاخه کامل است که بر روی هر خط کامل آن 9 ال ای دی قرار گرفته است. طول هر شاخه کامل این مدل برابر است با 83 سانتی متر است و با ولتاژ 6V کار میکند.
1 2